Kültürel Miras Çalışma Grubu’ndan Erymna uyarısı

İbradı ilçesinde sit derecesinin değiştirilmesiyle gündeme gelen Erymna Antik Kenti ile ilgili rapor hazırlayan Antalya Kent Konseyi Kültürel Miras Çalışma Grubu, bölgede yapılan bilimsel çalışmaların gözönünde bulundurulmasını istedi.

 Antalya Kent Konseyi Kültürel Miras Çalışma Grubu, İbradı ilçesi sınırlarında bulunan ve sit derecesinin değiştirilmesi konusuyla basında yer alan Erymna Antik Kenti ile ilgili bir rapor hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlara gönderilen raporda, önemli uyarılar yer aldı. Raporda, Akseki havzasının son yıllarda kültür turizm bağlamında düğmeli evleri, arkeolojik yerleşmeleri ve üstün peyzaj değerlerine sahip doğal alanlarında Türkiye ve dünyada tanınmaya başlandığı hatırlatıldı. Antalya Koruma Bölge Kurulu’nun söz konusu alanın da içinde bulunduğu bölgeyi İbradı Ormana Kentsel Sit Alanı ve Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendiği ve koruma amaçlı imar planına konu edildiği kaydedildi.

‘GÖZDEN GEÇİRİLSİN ÖNERİSİ’

Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ormana Koruma Amaçlı İmar Planı revizyon çalışmaları yapılmaya başlandığının öğrenildiğinin belirtildiği raporda, “2000’li yıllardan bu yana koruma altında bulunan bu alanın günümüze kadar olan süreçte sorunları, çözüm önerileri, yöre halkının talepleri dikkate alınarak koruma kuramları çerçevesinde planlama çalışmalarının elde edilmeye başlanmasının bu aşamada bir şans olarak değerlendirilmektedir. İlgili meslek odalarınca dile getirilen özellikle kentsel sit alanında bazı mahallelerin aynı doku özelliği taşıdığı ve kentsel sit alanı dışında bulunduğu bu mahallelerin de kentsel sit alanına dahil edilerek tescilli yapılar bağlamında Ormana’daki mevcut yapı stokunun tescil bağlamında gözden geçirilmesi ile bu eksiklerin tamamlanacağı düşünülmektedir” denildi.

‘KAMUOYUNDA ŞİKAYETLER VAR’

Ayrıca 2003 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Erymna Antik Kenti’nin sit sınırlarının 2019 yılında bugün geçerli olan son şeklini aldığı ancak bu aşamada gerek geriye dönük zilliyet sahiplenmesi gerekçe gösterilerek 2003 yılında belirlenen sınırındaki bazı alanların sit sınırına çıkarıldığı yönünde basında ve kamuoyunda rahatsızlık derecesinde şikayetlerin bulunduğu öğrenildiği vurgulanan raporda şu ifadeler yer aldı:

“Yukarıda kentsel sit alanına önerimiz doğrultusunda arkeolojik sit alanındaki bu hususların da planlama kapsamında özellikle bölgede bakanlık izni ile yüzey araştırmasını yürüten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Adak’ın ‘Doğu Antalya Epigrafi ve Yerleşim Tarihi Araştırmaları 2016 Yılı Çalışma Raporu’nda alanla ilgili önemli tespitler yapılmıştır. Bu rapora göre, Ormana Merkez Camisi’nin bahçesine getirilen Erymna Antik Kenti’ne ait bazı mimari parçalar caminin ana girişindeki 2 devasa sütun, cami bahçesinde üzerine aslan ayakları işlenmiş bir oturma bloğunun bulunduğu tespit edilmiştir. Erymna Antik Kenti’nde ise Çukurviran (Çukurören) yerleşiminde yazıtı kayıp büyük bir mezar anıtı, anıtın kuzeyinde 2 tepe arasında yaklaşık 20 yıkık yapıdan oluşan bir Roma yerleşimi ve yerleşim alanında 3 adet yazıt kopyalanmıştır. Yerleşim, Kesik Beli’nden kuzeye uzanarak Eynif ve Gembos ovaları üzerinden Beyşehir yönüne ilerleyen önemli antik yol üzerinde yer almaktadır. Antik yol üzerinde biri yazıtlı 2 mil taşı saptanmıştır. Selçuklu döneminde Uluyol adıyla bilinen güzergahın Roma döneminde de kullanıldığı anlaşılmıştır.”

‘BİLİMSEL AÇIDAN YARAR SAĞLAR’

Kültürel Miras Çalışma Grubu’nun raporunda, Prof. Dr. Adak’ın raporunun göz önünde bulundurulmasının bilimsel açıdan ciddi yarar sağlayacağı kaydedilerek, “Görüş ve önerilerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığı başta ilgili tüm bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara iletilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer aldı. Rapor, Antalya Kent Konseyi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlara gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Antalya Kent Konseyi’nin yazısına yanıt verdi. Cevap yazısında Prof. Dr. Mustafa Adak’ın ‘Doğu Antalya Epigrafi ve Yerleşim Tarihi Araştırmaları 2016 Yılı Çalışma Raporu’nda alanla ilgili yapılan tespitlerin göz önünde bulundurulmasının bilimsel açıdan ciddi yarar sağlayacağı tavsiyesinin bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlara iletildiği kaydedildi.

 

You May Also Like

KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Antalya Kent Konseyi ANPİL için bütüncül koruma istedi

3 çalışma grubu Döşemealtı’ndaki antik kalıntılar için buluştu

Kültürel Miras Çalışma Grubu Antalya Koruma Kurulu’na başvuracak