Kadın Meclisi: Sözleşmenin feshi yaşam hakkını ortadan kaldırmak anlamına gelir

Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisi Başkanı Avukat Eylem Ülgen, “Sözleşmenin feshi yaşam hakkını ortadan kaldırmak anlamına gelir” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle feshedilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, sözleşmenin feshiyle ilgili tepkilerini dile getirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Kent Konseyi binası önünde yapılan “Tüm bireylere açık çağrıdır…” başlıklı basın açıklamasını, Kadın Meclisi Başkanı Avukat Eylem Ülgen okudu. “İstanbul Sözleşmesi vazgeçilemezdir” diye seslenen Ülgen, “Sözleşmenin fesih kararnamesi hukuka ve Anayasa’ya aykırıdır. Sözleşmenin feshi, yaşam hakkını ortadan kaldırmak, kadın katliamını desteklemek şiddete geçit vermek anlamına gelir” dedi.

‘BİR GECEDE HUKUK DÜNYAMIZDAN YOK EDİLEMEZ’

Eylem Ülgen, “Uzun yıllardır kadın hakları için yürütülen zorlu mücadelenin, bu uğurda yitirilen yaşamların kazanımı İstanbul Sözleşmesi, toplumda dezavantajlı gruplardan kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumdaki her bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve şiddet vakalarının önlenmesi için birliği önceleyen, tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. Deyim yerinde ise birçok kadının ve çocuğun kanı ile yazılmış sözleşme metninin bir gecede hukuk dünyamızdan yok edilemeyeceğini bildirmek isteriz” diye konuştu.

‘TOPLUMSAL MUTABAKAT ÖRNEĞİ’

Sözleşmenin toplumsal mutabakat örneği taşıdığına da işaret eden Ülgen, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin milletvekillerinin oybirliği ile Anayasamızın 90’ıncı maddesi uyarınca, 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmesi; tam bir toplumsal mutabakat örneği olmasının yanı sıra milli iradenin sonucudur. Anayasamızın 90’ıncı maddesi gereği, usulünce yürürlüğe giren Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmalar kanun hükmündedir, hatta normlar hiyerarşisinde kanunların bile üzerinde yer alır” ifadelerini kullandı.

‘KARAR HUKUKA VE ANAYASA’YA AYKIDIR’

Kadın Meclisi Başkanı Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevlerinin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği Anayasa’nın 104’üncü maddesinin açık hükmüdür. Anayasa’nın 104’üncü maddesi gereği, temel hak ve özgürlükleri konu alan İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile feshedilmesi hukuka aykırıdır. Toplumsal mutabakatı ve milletin iradesini yok sayarak Anayasa’nın 87’nci ve 90’ıncı maddelerine aykırı şekilde Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Anayasa’ya ve yetki ve usulde paralellik ilkesine aykırıdır.”

‘ŞİDDETE GEÇİT VERMEK ANLAMINA GELİR’

Yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete de işaret eden Ülgen, “Ülkemizde her gün 3 kadın öldürülmekte, çocuklar şiddete ve istismara uğramakta, babalarının annelerine uyguladığı şiddete tanık olmakta iken, sözleşmenin feshi, yaşam hakkını ortadan kaldırmak, kadın katliamını desteklemek şiddete geçit vermek anlamına gelir. Toplum bireylerinin can güvenliğinden birinci derece sorumlu olan devletin, sözleşmenin tam olarak uygulanması için çalışmalar yapması beklenirken, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik girişim, hiçbir gerekçe ile açıklanamaz” dedi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR’

“İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir; uygulanmaya devam edecektir” diyen Eylem Ülgen, dayanışma çağrısı yaparak şunları söyledi: “Tam bir toplumsal mutabakat ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nin, tek yanlı bir işlemle ortadan kaldırmaya yönelik girişimin kabul edilemez olduğunu seslendirmek üzere toplumun her kesimini ve tüm bileşenlerini tek bir vücut olmaya davet ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi, vazgeçilemezdir. Bir insanlık suçu ve insanın temel hakkının ihlali olan kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önleyemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi’ni, Anayasa’ya aykırı olarak ortadan kaldırma girişimine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, temel hak ve özgürlüklerimize hep birlikte sahip çıkmak üzere toplumun her kesimini destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.”

You May Also Like

KADIN MECLİSİ DİVAN SEÇİMİNİ YAPTI

Suyun Değerini Anlamak: Antalya Kent Konseyi’nin Su Krizi ve İşbirliği Çağrısı

ENGELLİLER MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

KADIN MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ (25.03.2024)