Tarım Çalışma Grubu Şubat toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu, Şubat ayı toplantısında “Muz üretim alanlarındaki artış, bu artışın olumlu-olumsuz sonuçları ve üretim planlaması” konusunu görüştü. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda Tarım Çalışma Grubu Başkanı Adnan Özçelik moderatörlüğünde yapılan toplantıya kurum ve kuruluş temsilcileri ve üyeler katıldı. Türkiye genelinde son yıllarda örtüaltı muz üreticiliğinin yaygınlaştığının belirtildiği toplantıda, muzdan elde edilen gelirin maliyetini karşılamadığı vurgulandı. Muzun stratejik bir ürün olmadığı ancak muz üretiminde son yıllarda sanayileşme şeklinde bir yaygınlaşma olduğu ifade edilirken, tarım sektöründe bir üretim planlaması olmadığı ve kooperatifleşememenin bir sorun olduğu, çiftçilerin çaresiz ve sahipsiz kaldıkları, yönlendirilmeye açık oldukları dile getirildi. Muzla ilgili yapılan tespitler, sunulan görüş ve öneriler rapora dönüştürülecek.

You May Also Like

Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu’ndan zeytinlik raporu

Tarım Çalışma Grubu zeytinlikler için toplandı

Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu’ndan ‘üretim planlaması’ vurgusu: Nar gibi hüsran yaşanmasın

Antalya Kent Konseyi’nden tarımdaki sorunlara ışık tutacak rapor