Toplum Çalışma Grubu Mart ayı toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Toplum Çalışma Grubu, Ayşegül Nas başkanlığına toplandı. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Mart ayı toplantısında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi görüşüldü. İstanbul Sözleşmesi’nden sonra yayımlanan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlandığı belirtildi.

Kanunda “şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler, …” olarak tanımlandığı ifade edilerek, kanunun şiddetle mücadelede önemli bir yeri olduğu vurgulandı. Toplum Çalışma Grubu toplantısında ele alınan diğer konular ise şunlar:

–           Ana-baba rolü, aile rol modellemesi,

–           Eğitim, okul-ergen ve akran zorbalığı eğitimleri,

–           İletişim,

–           Kültürel etkileşim,

–           Mutlu yaşam, mutlu olma bilinci,

–           Ekonomi, işgücü, iş verimliliği, işsizlik,

–           Gelenek-görenek

Vatandaş olarak şiddet ile karşılaştığımızda bildirme yükümlülüğümüz olduğu, değişim ve dönüşümün bireyden başladığı, kurumsal bir hizmet ağının gerekliliği ve sürdürülebilir kurumsal hizmetlerin önemi konuları değerlendirildi. Konuyla ilgili rapor hazırlanması kararı alındı.

 

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi’nden güncel göç raporu

Toplum Çalışma Grubu Antalya’da yabancı sorunları gündemiyle toplandı

Kent Konseyi’nde ‘Kaygılarım ve Ben’ sunumu

Çocuk istismarı nasıl önlenir?