Yürütme Kurulu Şubat ayı toplantısında gündemdeki konuları ele aldı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Şubat 2020 toplantısını, Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Başkan Semanur Kurt başkanlığında toplanan Yürütme Kurulu’nda şu konular görüşüldü:

Gündem maddeleri olarak açılış, Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun “Kent Estetiği Raporu”, Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubunun “Modern Pazar Çağı Raporu”,  Sağlık Çalışma Grubunun “Uyuz Raporu”, Altyapı Çalışma Grubunun “Yamansaz Sulak Alanı Güncel Durum Değerlendirmesi Raporu” ile dilek ve temenniler konuları görüşüldü.

  • Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkan V. Ayşe Onaran, İki şey var, anca ölünce unutulur, annemizin yüzü ile şehrimizin yüzü. Nazım Hikmet” sloganı ile “Kent Estetiği Raporu” hakkında bilgi verdi.  Kentin estetik anlamda düzenlenirken doğal malzemelerin kullanılması, kentte “huzur”- “sessizlik” ve “dinginlik” sağlanması, “yaratıcılık ve hayal gücü”nü canlandırmaya ağırlık verilmesi, Kent estetiği sağlanırken yaratıcı ve özgün çalışmalara yer verilmesi, Kentin kültürel ve sanatsal anlamda simgesi olan yapıların ön plana çıkartılması, sonuç olarak kent çapında gönüllülerden oluşan ve kent estetiğini sürekli denetleyen bir birim kurulması, bu konuda bir kurumsallaşmaya gidilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Rapor Yürütme Kurulunda görüşülerek;  Raporda çok farklı konulara değinildiği için önemini yitirebileceği, bunun için temel bir bakış açısı konarak alt bilgilerle donatılması,  Kent Estetiği Çalıştay sonuç raporunda yer alan bilgilerin bu raporda yer alması gerektiği, ayrıca imar ve planlama ilgili konuların bu rapordan çıkartılması, yalnızca bina olarak değil şehirdeki yaşamın bütüncül olarak tartışılması, sürdürülebilirliğin önemli olduğu ve akıllı kentleşme ile sürdürülebilir kentlerin oluşturulması gerektiği önerildi. Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun “Kent Estetiği Raporu” Yürütme Kurulunda görüşülerek, raporun öneriler doğrultusunda düzenlendikten sonra tekrar Yürütme Kuruluna sunulmasına karar alındı.

  • Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanı Sabri Kanatoğlu, güncellenen “Modern Pazar Çağı” Raporu hakkında bilgi verdi. Kentimizde Pazar yerlerinin yeterli düzeyde denetiminin yapılmasının büyük önem taşıdığını; pazaryerlerinin konumlandırılması planlı ve mevzuata uygun yapılması, kapalı pazar yerlerinin yaygınlaştırılması, etiket denetimlerinin yetkililerce düzenli olarak yapılması, şeffaflık için elektronik tartıların pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına konulması, pazarın kurulduğu günler dışında halkın aktif olarak kullanabileceği şekilde pazar yerlerinin düzenlenmesi, otopark sorunun çözümü için pazar yerlerinin etrafında park alanlarının yeterli düzeyde ayrılması, “Üretici-Çiftçi Pazarları’’ oluşturulması ve yaygınlaştırılması, açıkta satılan gıdaların denetimlerinin artırılması ve bu denetimlerin ise numune alınarak yapılmasının önerildiğini, tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması için ilgili kururum ve kuruluşların ayrı ayrı ve birlikte çalışmalarının çözüm yolu olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Rapor Yürütme Kurulunda görüşülerek; Mahalle ölçeğinde düzenlemeye ihtiyaç olduğu, açık gıdaların satışının yapılmadığı, disipline edildiği ve sağlıklı gıdalara ulaşılabilirliğin, pazaryerlerinin estetik olması, 7 gün ve 24 saat açık pazarların bulunması, üreticilere özel ayrı yerlerin oluşturulması, Antalya’nın bir balık pazarı olması ve ayrıca farklı uzman pazarların bulunması, belediyelerin pazarlardaki her şeyi denetlemesi, pazarlarda kültürün de yaratılması önerileri yapıldı. Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubunun “Modern Pazar Çağı” Raporu, öneriler doğrultusunda güncellenerek ve Yürütme Kurulunda paylaşıldıktan sonra kurumlara gönderilmesine oybirliği ile karar alındı.

  • Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Ozan Uzkut, “Uyuz Raporu” hakkında bilgilendirme yaptı. İnsanlardaki ‘uyuz’ hastalığının asla köpeklerden geçmediği, uyuzun Suriyeli göçmenlerden bulaştığı ve kıyafet satan mağazalardan geçtiği görüşünün yanlış olduğu, hastalığın kaşınmakla artacağı bilgisinin de yanlış olduğu, kaşınmanın uyuz parazitini öldürdüğü, uyuz tedavisinin ancak yurt dışından gelen ilaçlarla sağlanıyor bilgisinin yanlış olduğu ve Türkiye’deki ilaçların da tedavide son derece etkili olduğu, uyuz tedavisinde maksimum 10 gün içinde iyileşme sağlandığı ve hiçbir uyuz paraziti kalmadığı, toplumun uyuza karşı bilinçlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitimler verilmesinin çok yararlı olacağı, gerçek bilgilerle uyuzdan korunmanın sağlanacağı ve bulaşmanın olmayacağı bilinci ile bulaşsa bile doğru tedavi sonucunda iyileşme sağlandığı, tedavinin eksiksiz uygulanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sağlık Çalışma Grubunun “Uyuz Raporu” Yürütme Kurulunda görüşülerek, kabul edilmesine ve ilgili kurumlara gönderilmesine oybirliği ile karar alındı.

  • Altyapı Çalışma Grubu Başkanı Nihat Dipova, “Yamansaz Sulak Alanı Güncel Durum Değerlendirmesi Raporu” hakkında bilgilendirme yaptı. Yamansaz sulak alanının yaklaşık yüzyıl içinde göl niteliğinden sırasıyla sulak alan, bataklık, sazlık, tarla niteliğine dönüşüme uğramış, Antalya için korunması gereken önemli bir doğal alan konumunda olduğu, Yamansaz’ın jeoloji – jeomorfoloji – biyoloji – peyzaj – planlama ve çevre açılarından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği, alanın tekrar doğal haline döndürülmesi, topluma tekrar kazandırılması konusunda çalışmalar başlatılması gerektiği, Antalya Kent Konseyi olarak bölgedeki değişimlerin izlenmesi, Çevre Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu ve ilgili olabilecek diğer çalışma guruplarıyla birlikte, Yamansaz’daki durum hakkında görüş oluşturulmak üzere çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Altyapı Çalışma Grubunun “Yamansaz Sulak Alanı Güncel Durum Değerlendirmesi Raporu” Yürütme Kurulunda değerlendirilerek, konunun Çevre Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu ile Afetler ve Kriz Yönetim Çalışma Grubunun birlikte ortak bir çalışma yürütmesine oybirliği ile karar alındı.

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi gündemdeki önemli konuları görüştü

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mayıs toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kent Konseyi Yürütme Kurulunda 3 sunum