Yürütme Kurulu ‘Geleneksel Kent Dokusu Estetik’ çalıştayını görüştü

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda Semanur Kurt başkanlığında gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısında , 7 Kasım 2019 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Geleneksel Kent Dokusu Estetik” konulu çalıştay hakkında bilgi verilerek emeği geçenlere teşekkür edildi.

Prof. Dr. İsmail Tufantarafından Demokratik Değişik ve Dönüşüm: “Gerontolojik Bulgularla Antalya’nın Geleceği” konulu sunum yapıldı. Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından yapılan bilgilendirmede: Geleceğe daha büyük umutlarla bakabilmek için “yaşlanma ve yaşlılıkla” ilgili çok önemli bir potansiyeli olan Antalya’nın “yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili bir stratejisinin” olması gerekliliği, bu kapsamda bir sosyal sorumluluk projesi ile Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile AÜ Yaşlı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortaklığında dört yıl önce “60+ Tazelenme Üniversitesi” başlatıldığı ve çok olumlu geri dönüşümler alındığı, şehrin 60+ yaşta bireysel önemli potansiyeli olduğu ancak kurumsal olarak bütünleşme vizyonu oluşturmada çekingenliğinin varlığı, aslında yaşlılığın içinde bir gençleşme barındırdığı algısının oluşturulması, insan-çevre ilişkisinin yapılandırılması hedeflenerek yaşlıların da bu hedeflere erişimde kararlara katılımlarının sağlanması gerekliliği, insan için anne rahminden ölüme kadar süren “Yaşam Durum Tezinin” kabul edilmesinin çok büyük önemi olduğu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının-Yerel Yönetimlerin- Kamu Kurum ve Kuruluşların birlikte vizyon oluşturarak Antalya için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği vurgulandı.

Eğitim Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Orhan Şenoğlu, “Aç Karınla Ders Dinlenmez” sloganı ile “Öğrenciye Bir Bardak Tarhana Çorbası” öneri projesi hakkında bilgi vererek; projede öğrencinin, eğitim-öğretim etkinliklerinden daha fazla yararlanarak başarılı olmasının sağlanmasının amaçlandığını, ilk olarak Antalya İl Merkezinde dezavantajlı bölgelerde seçilecek pilot okullarda başlatılarak,  genişletilip yaygınlaştırılmasının ve projenin sürdürülebilirliği sağlandığında, derslere daha çok yoğunlaşan, ders başarısında ve çevresel etkileşiminde iyi olan öğrencilerin yetişmesine katkı sağlanmış olacağını belirtti. Eğitim Çalışma Grubunun “Öğrenciye  Bir Bardak Tarhana Çorbası” öneri projesi Yürütme Kurulunda görüşülerek,  Başkanı Semanur Kurt’un önerisi ile Antalya Kent Konseyinin projede kontrol eden değil ‘destekleyicisi’ olabileceği görüşü doğrultusunda projenin kabul edilmesine ve ilgili kurumlara gönderilmesine karar alındı.

Altyapı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Boğaçay Durum Değerlendirmesi” Raporunun, afetler açısından Afetler ve Kriz Çalışma Grubu toplantısında da değerlendirildikten sonra kurumlara gönderilmesi görüşü Yürütme Kurulunda kabul edildi.

Tarım Çalışma Grubunu Başkanı Adnan Özçelik,  “Yerel Yönetimlerin İl ve İlçe Tarımına Katkıları, Görev ve Sorumlulukları” Raporu hakkında bilgiler verdi. Yerel yönetimlerin il ve ilçe tarımının gelişmesine, kırsalda istihdam yaratılmasına ve tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapabileceğini, üreticilerin örgütlenmesine, bu doğrultuda kooperatifleşmesine yardımcı olabileceğini, birlik ve kooperatiflerin her türlü alt yapılarının kurulmasına destek verebileceğini, yerel yönetimlerin iştiraki ile kurulacak ve Antalya tarımının tümünü kapsayacak şirketler veya kooperatifler vasıtası ile üreticilerin üretimlerini arttırmada veya değerlendirilmesinde katkıları olabileceğini ifade etti. Başkanı Semanur kurt, Tarım Çalışma Grubunun hazırladığı raporun yerel yönetimler için uygun olduğunu, ancak merkezi yönetim açısından da değerlendirmeler yapılarak yeni bir rapor hazırlanması gerekliliği vurgulandı. Tarım Çalışma Grubunun hazırladığı  “Yerel Yönetimlerin İl ve İlçe Tarımına Katkıları, Görev ve Sorumlulukları” Raporu Yürütme Kurulunda görüşülerek,  kabul edilmesine ve yerel yönetimlere gönderilmesine karar alındı.

 

 

 

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi gündemdeki önemli konuları görüştü

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mayıs toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kent Konseyi Yürütme Kurulunda 3 sunum