ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI

 

Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat DİPOVA başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda; “Yamansaz Sulak Alanı” ile ilgili Tapu ve Kadastro 6.Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığından katılan uzmanlar tarafından bilgi verildi. “Yamansaz Sulak Alanı” olarak bilinen alanın tapulu parsellerden oluştuğu ve sulak alan niteliğini kaybetmek üzere oluğu anlaşıldı.

“Yamansaz Sulak Alanı” ile ilgili elde edilen bilgiler ve belgelerin değerlendirilmesiyle ayrıntılı bir rapor hazırlanmasına oybirliğiyle karar verilerek, Çevre ve İmar ve Planlama Çalışma Grupları ile birlikte çalışma yapılarak konuyla ilgili ortak bir görüş oluşturulması gerektiğine karar verildi.