5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişi Basın Açıklaması

Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi ile birlikte 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 87’nci yıldönümü kapsamında ortak bir açıklama yaptı. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Kent Konseyi Kadın Meclisi adına açıklamayı Kadın Meclisi Başkanı Eylem Ülgen okudu. Açıklama şöyle:

“87. yılını kutladığımız Türk kadınının seçme ve seçilme hakkın sahip çıkmak, kadınların seçme ve seçilme oranı ve kadının temsiliyetinin niteliği konusunda gayret göstermek görevimizdir. Kayıtsız şartsız kadına oy verme hakkını birçok ülkeden önce tanıyan ülkemizde siyasi partilerde, mecliste, bakanlık düzeyinde, şirket üst düzey yönetim kadrosunda görev yapan kadın sayısının nüfusa oranla dikkat çekici derecede düşük olması düşündürücü olduğu kadar kadın kaynağını etkin kullanamamanın sonucudur.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların, akıl ve deneyimlerinden, enerji ve potansiyellerinden yararlanmada geri kalmış olduğumuz araştırma sonuçları ile sabittir. Ülkenin sürdürülebilir şekilde kalkınması, toplumsal refahın artması, eğitim seviyesinin yükselmesi için kadınların derhal karar verme süreçlerine dâhil edilmesi bir zorunluluktur. Hazır iş ve beyin gücü olan kadın potansiyelinin, atıl iş gücü olarak bırakılmasına son verilmelidir. Kadın, yaşamın her alanında eylemli olarak var olmalıdır.

Güçlü kadının, güçlü bir aile oluşturacağı, güçlü ailenin de güçlü toplumu oluşturacağı bilinciyle İŞ – AİLE dengesini sağlayıcı, kolaylaştırıcı politikalar geliştirilmelidir.

Kadın istismarı, taciz, tecavüz ve cinayetlerin önlenmesi, bu davalarda cezaların caydırıcı ve ibret verici olması için üst sınırlar yükseltilmelidir.

Kadına kendini ifade etmesi için alan açılmalı, önüne konan soyut engeller, cam tavanlar yıkılmalı, uygulanan üstü kapalı, sessiz ambargo kaldırılmalıdır. Cinsiyet ayırımı olmaksızın “eril ve cinsiyetçi” bakış açısı; bütüncül ve eşitlikçi yaklaşımlarla değiştirilmelidir. Bu yolda, kararlılık ve cesaretle çalışmaya devam edeceğimizi hatırlatırız.

Seçme ve seçilme konusunda öncü olan milletin öncü kadınları olarak; engelleyen, baskı altında tutan, yok sayan, eksik ve yetersizlik yükleyen her türlü tutum, davranış ve söylemi reddettiğimizi bildiririz.

Atatürk’ün söylediği gibi; ‘Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.’”

 

You May Also Like

KADIN MECLİSİ DİVAN SEÇİMİNİ YAPTI

KADIN MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ (25.03.2024)

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Bildirisi

5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ GÜNÜNDE KADIN MECLİSİNCE ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI