Yamansaz’ın sorunları Altyapı Çalışma Grubu’nda görüşüldü

Antalya Kent Konseyi Altyapı Çalışma Grubu, Nihat Dipova başkanlığında toplandı. “Yamansaz Sulak Alanın güncel durum değerlendirilmesi” konulu toplantıda, zaman içerisinde Yamansaz sulak alanın kuzeybatı bölümünün hızla sulak alan kimliğini kaybettiği, yapılar ve yollar inşa edilerek kısmen mahalleye, kısmen de tarım alanına dönüştüğü belirtildi. Toplantıda 2004-2018 yılları arasında 14 yıl gibi kısa bir sürede Yamansaz’ın tümünün sulak alan niteliğini kaybettiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, Yamansaz bölgesinin jeoloji, jeomorfoloji, biyoloji, peyzaj, planlama ve çevre açılarından ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin gerekliliği kaydedildi. Antalya için korunması gereken önemli bir doğal alan olan Yamansaz’ın doğal haline döndürülmesi, topluma tekrar kazandırılması için çalışmalar başlatılması gerektiği konularını kapsayan rapor görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Alanya Dim Çayı ağzındaki kıyı erozyonunun incelenmek üzere gündeme alınmasına karar verildi.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

altyapi yamansaz raporu

You May Also Like

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU TELEFERİK İLE İLGİLİ ÖNERİ

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISINI YAPTI

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

Altyapı Çalışma Grubu yeni dönem çalışma konularını belirledi