Altyapı Çalışma Grubu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Antalya falezlerinin aydınlatılması konusu Kent Konseyi Altyapı Çalışma Grubu’nun Nisan ayı toplantısında görüşüldü.

Antalya Kent Konseyi Altyapı Çalışma Grubu, Nisan ayı toplantısını Nihat Dipova başkanlığında gerçekleştirdi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’ndaki toplantıda “Antalya Falezlerinin Animasyonlu Projektörle Aydınlatılması” konusu görüşüldü. Toplantıda falezlerin animasyonlu projektörlerle aydınlatılmasının jeolojik, jeomorfolojik, ekolojik, estetik ve ekonomik yönlerinin bilimsel ölçülere uygunluğunun toplum kesimlerinde, sivil toplum örgütlerinde yeterince istişare edilerek bir uzlaşı sağlanması ve bu süreç tamamlanıncaya kadar gelecekte risk oluşturacak bir uygulamaya başlanmaması önerisinde bulunuldu.

You May Also Like

Altyapı Çalışma Grubu’nda Antalya’nın içme suyu ihtiyacı görüşüldü

Altyapı Çalışma Grubu Şubat toplantısı gerçekleştirildi

Yamansaz’ın sorunları Altyapı Çalışma Grubu’nda görüşüldü

Yamansaz Sulak Alanı Altyapı Çalışma Grubu’nda ele alındı