Narenciye’de ranta ve betonlaşmaya izin verilmemeli

Antalya Kent Konseyi, Narenciye Vakıf Çiftliği’nin kiraya verilmesi ve yapılaşmaya açılmasıyla ilgili olarak, “Ranta ve betonlaşmaya yol açabilecek bu gibi kiralamalar yapılmamalıdır” dedi.

Antalya Kent Konseyi, kiraya verilmesi ve yapılaşmaya açılması iddialarıyla yeniden gündeme gelen Karakaş Narenciye Vakıf Çiftliği’ni ele aldı. Antalya kent merkezinde bulunan, adını semte ve caddelere veren Narenciye’de “halı saha ve yapılaşma” yapıldığına ilişkin çevre sakinleri tarafından imza toplanarak Antalya Kent Konseyi’ne şikâyette bulunuldu. Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu, şikayet ve rant iddialarını görüşerek söz konusu alanla ilgili önerilerini sıraladı.

265 DEKARLIK YEŞİL ALAN

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Enstitüler tarafından kullanılan söz konusu alan 61 dekar ile 204 dekar olmak üzere toplam 265 dekarlık 2 bitişik parselden oluşuyor. 204 dekarlık büyük parsel 2018 yılında Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin itirazlarına rağmen Hamidiye Vakfı’na tahsis edildi. Hamidiye Vakfı’na ait olan bu alan yasal bazı zorunluluklardan dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verildi. 61 dekarlık alan ise Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bugünkü kiracıya kiralandı.

‘RANTA KURBAN EDİLMEMELİ’

Kiracıların bahçenin bakımı ve iyileştirilmesi için özen göstermediğini tespit eden Tarım Çalışma Grubu, “Son olarak kiralayan kişi tarafından ticari bir alana dönüştürülmeye çalışıldığı, yaklaşık 10 dekarlık bir alandaki narenciye ağaçlarının söküldüğü ve alanın orta bölümünün çimlendirildiği tespit edilmiştir. Alan üzerine, ticari spor tesisi planlandığı, salon, halı saha, büfe ve kafe yapılacağı bilgileri ve duyumları alınmıştır. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün merkez ve idari birimlerinin Aksu’ya taşınacağı, bu durumda şehrin merkezindeki bu yeşil alanın betonlaşabileceği, ranta kurban edilebileceği endişesi söz konusudur. Aynı yeşil alan içinde kiraya verilen bu alanın ticari faaliyetler için kullanılması ileride bütün alanın tehdit altında olacağı anlamına gelir” dedi.

‘PARAYLA ÖLÇÜLEMEYECEK DEĞERDEDİR’

Narenciye’nin Türkiye’nin ilk damızlık narenciye bahçesi ve narenciye türleri gen merkezi olduğunu vurgulayan Tarım Çalışma Grubu, şu önerilerde bulundu:

“Söz konusu alan avokado ve pikan cevizinin damızlık parsellerinin olduğu, birçok tropik meyve türüne ev sahipliği yapan bir alandır. Bu alanın değeri parayla ölçülemeyecek kadar fazladır. Söz konusu alan günümüze kadar tarımsal amaçlar için kullanılmıştır. Sadece Antalya’ya değil, bütün Türkiye’ye hizmet etmiş ve etmeye devam edebilecek bitki çeşitliliğine sahip bir alandır. Antalya kent merkezinde, mezarlık alanları dışındaki yeşil dokunun kaldığı ender alanlardan birisidir. Antalya halkı için bu yeşil doku korunmalıdır. Ticari amaçla kullanımlara izin verilmemelidir. Ranta ve betonlaşmaya yol açabilecek bu gibi kiralamalar yapılmamalıdır. Yapıldı ise acilen iptal edilmelidir. Ağaçları sökülen yaklaşık 10 dekarlık alan tekrar ağaçlandırılmalıdır. Her 2 parselin de birleştirilerek, 1930 yılından beri bu alanı kullanan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne tahsis edilmesi gerektiğini, bu sayede amacına uygun olarak, kent dokusunu bozmayacak bir şekilde kullanılabileceği düşüncesindeyiz.”

‘TİCARİ AMAÇLA KULLANILMAMALIDIR’

Antalya Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu, Vakıflarca kiraya verilen alanın mevcut tarımsal ve yeşil alan özelliğinin korunması gerektiğine de işaret ederek, “Ticari amaçla kullanımına izin verilmemelidir. Her türlü yapılaşmaya izin verilmemelidir. Yapılaşmaya veya ticari amaçla kullanıma izin veren sözleşmeler iptal edilmelidir. İlçe ve Büyükşehir belediyeleri yetki alanlarında, yeşil alan içinde, yeşil alan dokusunu bozacak, ticari faaliyetler için ruhsat vermemelidirler. Bitki gen kaynakları hayati önemdedir. Mutlaka korunmalıdır. Söz konusu yaklaşık 61 dekarlık Karakaş Narenciye Vakıf Çiftliği arazisinin de kamu kurumu olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün kullanımına tahsis edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz” görüşlerine yer verdi.

You May Also Like

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA”

5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ GÜNÜNDE KADIN MECLİSİNCE ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

‘Tarihi dokuyu ve doğal alanı yok edecek projeye hayır!’

Kırcami imar planı basın açıklaması