Emekliler Meclisinden “Bilge Yaşlanma Modeli” Konulu Seminer

Emekliler Meclisinden “Bilge Yaşlanma Modeli” Konulu Seminer (21/03/2023)

Her ay farklı konulu seminer gerçekleştiren Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi’nin Mart ayında düzenlediği “Bilge Yaşlanma Modeli” Emekliler Meclisi Başkanı Mustafa Cengiz’in sunumu ile Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Semineri çok sayıda kişi ilgiyle izledi. Seminer öncesi egzersiz öğretmeni eşliğinde 10 dakikalık egzersiz yapıldı.

TOPLUMUMUZ HIZLA YAŞLANMAKTADIR

Dünyada ve ülkemizde nüfus sürekli olarak yaşlanmaktadır. Günümüzdegerek bilim ve teknolojideki gelişmelerin yaşam koşullarını iyileştirilmesi, yaşam kültürünün gelişmesi ve doğumların azalması gerekse de sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte erken ölümlerin ve çocuk ölümlerinin azalmasıyla doğumda beklenen yaşam süresi uzadı. İnsanlar artık daha fazla yaşıyor ve toplumda yaşlı nüfusun oranı artıyor. Bu süreç gelişmiş ülkelerde yüz yıldır sürmesine rağmen ülkemizde son otuz kırk yıldır hız kazanmıştır. Yani toplumumuz hızla yaşlanmaktadır.

Yaşam süresinin uzaması ve genel nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının artmasıyla birlikte toplumda çalışan insanların çalışmayan insanlara göre oranı düşmüştür. Katma değer üreten nüfusun oransal azalması, çalışanların bakmakla yükümlü olduğu insan sayısında artışa neden olmuş, giderler artarken gelirler aynı oranda artmamış ve toplumsal yaşam standardını tehdit etmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkeler yüz yıldır yaşadıkları bu sürece iş yaşamını uzatarak, çalışan sayısını ve katma değer oranını arttırarak çözüm üretmiştir. Hızla gelişen toplumsal yaşlanmaya hazırlıksız yakalanan ülkemiz ise bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir.

 

BİLGE YAŞLANMA MODELİ

 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde hızlanan köyden kente göç, toplumun hızla çekirdek aileye dönüşmesi, evlenme ve işe başlama yaşlarının yükselmesi gibi ülkeyi derinden etkileyen yapısal değişiklikler toplumun yaşlanması ile birlikte ele alındığında üzerinde ciddi olarak çalışılması gereken bir alan ortaya çıkmıştır. Çalışmayan nüfusun çoğalmasıyla, artan toplumsal giderlerin toplumun sırtına yük olarak binmemesi ve yaşam standardını düşürmemesi için iş gücünün ve üretimin artırılması, yaşlanan nüfusun olası sorunlarının çözümlenmesi ve geleceğe yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda bütün ülkelerde yaşlılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde ise yaşılılık alanındaki çalışmalar 1990’lı yılların başından itibaren hız kazanmıştır. Bir taraftan devlet ve yerel yönetimler yaşlılıkla ilgili yasal düzenlemeler ve yaşlı yaşamını kolaylaştırıcı çalışmalara odaklanırken diğer taraftan da üniversitelerimiz Gerontoloji (yaşlılık bilimi) alanında çalışmalarını hızlandırmaya başladılar. Biz de konunun esas muhatabı olan yaşlı gözüyle yaşlılığa bakmak istedik ve kendi yaşlanma modelimizi geliştirdik: BİLGE YAŞLANMA MODELİ.

 

Bilge yaşlanma modeli bilgeliğe Bilgi Çağı donanımlarını kazandırarak yaşlılığa uyarlamaktan ibaret bir çağdır. Bu model, insan yaşamının dört boyutunun olması ve bu dört boyutta birden yaşlanması gerçeğinden hareketle bir vizyon oluşturup ileri yetişkinlik seviyesinden itibaren yeniden yapılanarak, yaşlılığa ve ileri yaşlılığa hazırlamayı amaçlamaktadır.

 

Bilge Yaşlanma Modeli, Kişisel başarı, iş ve ailede başarı, toplumsal başarı başlıklarından oluşmakta ve ona uygun olarak modelin vizyonu “Yaşlılıkta Yeniden Yapılanma, Yaşlılıkta Üretkenlik ve Yaşlılıkta Liderlik” olarak tanımlanmıştır.

 

“YAŞLILIK BİLGELİKTİR”

 

Toplumdaki yaşlılık algısı ağırlıklı olarak “Yaşlılar hastalanır, yaşlılık düşkünlüktür, balıma muhtaçlıktır ve yaşlılar toplumun sırtında yüktür” şeklindedir. Biz bu algıyı yıkmak için Bilge Yaşlı Kimliği oluşturarak yaşlıların toplumdaki olumsuz algısını ortadan kaldırıp yerine “Yaşlılık Bilgeliktir” şeklinde bir algı oluşturarak yaşlıların toplumun hareket ettirici güç olduğunu topluma kabul ettireceğiz.

 

İnsan yaşamını yedi bölüme ayırarak inceliyoruz: Çocukluk (0-17 yai), gençlik (18-29), yetişkinlik (30-49 yaş), ileri yetişkinlik (50-64 yaş), yaşlılık (65-79 yaş), ileri yaşlılık (80-90 yaş) ve ihtiyarlık (90 yaş sonrası). Bu günü gerçekleştiren ve geleceği gerçekleştirmek üzere görevini gençlere devreden yaşlıları toplumda hak ettiği yeri ve değeri elde edebilmeleri, hak ettikleri yaşam konforunda yaşayabilmeleri ve yaşam doyumu elde edebilmeleri için ileri yetişkinlikten başlayarak yeniden yapılanmaları, üretkenliklerini sürdürmeleri ve topluma rehberlik etmeye devam etmelidir. Çünkü bu günün yaşlıları Bilgi Çağı donanımlarını kazanarak yeniden yapılandıklarında bilgi birikimi ve deneyimleriyle, yaşama daha geniş açıdan bakabilmeleri ve fotoğrafın tamamını görebilme yeteneklerini kullanarak yol gösterici olacaklardır.

 

Sonuç olarak “Bilge Yaşlan Modeli” ile yaşlanan insanlar, bedenen disipline ulaşır, toplumun sağlık ve bakım giderleri azalır; zihinsel yapısı gelişir ve güçlenir, zihinsel rahatsızlıklar önlenir; sosyal ilişkiler korur ve geliştirilir; Üreterek toplumsal pastayı büyütür ve bolluk düşüncesi gelişir; üreten yaşlının yaşam kalitesi artar, duyguları beslenir, hakkaniyeti ve vicdanı gelişir; Bilge Yaşlanma Modeli toplumsal bütünlüğe katkı sağlar.

 

 

 

You May Also Like

EMEKLİLER MECLİSİNDEN OCAK AYI SEMİNERİ “SOSYAL MEDYA”

EMEKLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISINI YAPTI

EMEKLİLER MECLİSİ SEMİNER

Emekliler Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı