İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

İmar ve Planlama Çalışma Grubu Haşim Dikencik başkanlığında toplandı. Konyaaltı Sahil düzenlemesi ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Cumhuriyet’in 100. Yıl etkinliği kapsamında Kentleşme Politikaları ve Antalya’ya yansımaları bağlamında görüşlerinin değerlendirilmesi için İmar ve Planlama Grubu birleşenlerinden ve grup üyelerinden görüş alınmasına karar verildi.

You May Also Like

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

“Cumhuriyetin 100. Yılında Antalya’da Planlama ve İmarlaşma Süreci” İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda Görüşüldü

‘Deprem ve depremsellik’ İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda görüşüldü

‘Sakınım planının hızla hazırlanması zorunluluktur’