İmar ve Planlama Çalışma Grubu Kasım ayı toplantısı yapıldı

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Kasım ayı Toplantısı, Ebru Manavoğlu başkanlığında yapıldı. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Kent Konseyinin tüzel kişilik sorunları ve yeniden yapılanmasının değerlendirilmesi ile Aralık ayı toplantısında grup seçiminin yapılması konuları görüşüldü. Kent Konseyi Yönergesi hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda, hukuki anlamda mevzuatın bir zemine oturtulması ve bu konuyla ilgili görüş ve öneriler meslek odaları başkanları ve katılımcılar tarafından paylaşıldı.

Kent Konseyi’ne katılımın artırılması konusunda çalışmaların ve projelerin geliştirilmesi değerlendirildi. Kent Konseyinin bilinirliğini artırmak ve yönergeye sunmak üzere çalıştay düzenlenmesi görüşünün Yürütme Kurulana iletilmesine karar verildi. İmar Planlama ve Çalışma Grubunun Aralık ayında divan seçiminin yapılmasına oyçokluğu ile karar alındı.

 

 

You May Also Like

İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda gündem: Kırcami

İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nun gündemi Lara Kumul Ormanı

İmar ve Planlama Çalışma Grubu ‘Antalya’nın Kentsel Riskleri’ gündemiyle toplandı

İmar ve Planlama Çalışma Grubu çalışma programını görüştü