Kentsel dönüşüm uyarıları

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Antalya’da da yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Kentsel dönüşüm projeleri Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok kentte hayata geçiriliyor. Ancak kentsel dönüşüm projelerinin birçoğunda büyük sorunlar yaşanıyor. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, kentsel dönüşüm projelerinin sorunsuz uygulanabilmesi ve hak sahiplerinin mağdur edilmemesi için öncelikle yasal düzenlemelerin sağlıklı bir zemine oturtulması ve eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

‘PLANLAMA SÜRECİ ÇOK BOYUTLU ELE ALINMALI’

Yasal düzenlemenin sağlıklı bir zemine oturtulmasının ardından planlama sürecinin de çok boyutlu ele alınarak tüm faktörlerin değerlendirilmesi gerektiğini savunan Semanur Kurt, “Birçok kentsel dönüşüm projesi iyi niyetle başlıyor olabilir. Ancak sonuçları kentin kültürel ve doğal yapısı gözönünde bulundurulduğunda kötü sonuçlar doğurabiliyor. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Dönüşüm hedeflenirken rant bölüşümüne fırsat verilmemeli” dedi.

‘İKLİMSEL KOŞULLAR DA GÖZETİLMELİ’

Antalya’nın doğal ve tarihi yapısıyla turizme katkı sağladığını vurgulayan Kurt, projelerde yerelin özelliklerini yansıtan, kent kimliğini yaşatacak iklimsel özellikleri gözeten sürdürülebilir projelere önem verilmesi gerektiğine işaret etti. Sıcak bir kent olan Antalya için kuzey güney koridorları oluşturulup planlama çalışmalarına aktarılması gerektiğini belirten Kurt, Antalya için farklı imaj unsurları ve kente özgü önerilerin önemini de vurguladı.

‘ANTALYA’NIN SİLUETİ BOZULMAMALI’

Kentsel dönüşüm çalışmalarında Antalya’nın tüm değerlerinin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini de ifade eden Kurt, “Üst ölçekli planlarda öngörülen nüfus projeksiyonları Kentsel Dönüşüm Master Planı için de geçerlidir. Nüfus ve yoğunluk artırımları kentsel dönüşümün bir sonucu olmamalıdır. Antalya için kentsel dönüşümün temel ilke ve stratejilerinin öncelikle belirlenmesi gereklidir. Böylece Antalya’nın silueti de bozulmamalıdır” diye konuştu.

‘ALTYAPI İHMAL EDİLMEMELİ’

Altyapı konusunda da uyaran Kurt, “Dönüşüm bölgelerinde içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet, elektrik gibi altyapı fonksiyonları da yenilenmelidir. Nüfus yoğunluğu artışı öngörülen bölgelerde nüfusun getireceği ilave kapasite artışı karşılanacak şekilde kurumlar arası koordinasyon sağlanmalı ve altyapı planlaması oluşturulmalıdır. Kentin altyapı planlaması ile ilgili kurumlar arası işbirliği sağlanmalıdır” dedi.

STRATEJİ VE PLANLAMA POLİTİKASI

1999 öncesi yapılmış, ruhsatlı ve zamanın getirdiği yapılaşma koşullarını sağlamış her binayı kentsel dönüşüme girmesi gereken yapı olarak nitelendirmek ve bunu bir kıstas olarak ele almanın yanlış olduğunu belirten Kurt, 1999 öncesi yapılan yapıların güvensiz ve çürük olduğunu söyleyebilmek için belirli kıstas ve analizlerle bunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi. “Bir strateji ve planlama politikası gözetilmeli” diyen Kurt, şunları söyledi:

“1999 öncesi yapılan zamanın şartlarının çok üstünde malzeme ve yapı kalitesine sahip binalar bulunduğu gibi günün koşullarına göre güvenli olmayan yapılar da var. Bunu tespit etmek için farklı analiz yöntemlerine ihtiyaç var. Dönüşüm alanlarının yeniden yapılanmasında konut alanlarının güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı niteliğine kavuşması için sosyal ve teknik altyapı tesisleri ile çalışma alanlarına yönelik kararlar birlikte ele alınmalı ve standartlar sağlanmalıdır.”

‘GAYRİMENKUL ODAKLI ZARAR VERİR’

Kentsel mekanın ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşullarını iyileştirmeye yönelik strateji ve eylemlerin bütününü ifade ettiğini anlatan Kurt, “Planlama süreci teknik ve bilimsel analizleri içermesi, katılımcı, çok aktörlü, çok kapsamlı olmalı. Bölgenin doğal, kültürel, sosyal yapısına saygılı geçmiş değerlerini hiçe saymayacak politikalar oluşturulmalı. Türkiye ve dünya örnekleri göstermiştir ki sadece gayrimenkul odaklı, ayrıcalıklı imar hakkı sağlamaya yönelik ve bina temeline oturulan kentsel dönüşüm politikaları uzun vadede kente zarar vermektedir. Bu çalışmalarda temelde rant artışını değil, can güvenliğinin sağlanmasını ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmalıdır” dedi.

‘ANTALYA’NIN HATA YAPMA LÜKSÜ YOK’

“Antalya gibi zengin doğal ve kültürel değerlere sahip bir turizm kentinin diğer kentlerde yapılan hataları yapma lüksü bulunmamaktadır” diyen Semanur Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bakımdan Antalya kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve müdahale yöntemlerinin saptanmasını içeren çalışmanın yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, üniversite, kamu özel sektör katılımcılarıyla sürecin sağlıklı bir şekilde devam ettirilerek, çalışmanın daha da geliştirilmeye ve üzerinde çalışılmaya ihtiyacı bulunmaktadır.”

 

 

You May Also Like

Suyun Değerini Anlamak: Antalya Kent Konseyi’nin Su Krizi ve İşbirliği Çağrısı

ENGELLİLER MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

KADIN MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ (25.03.2024)

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA”