Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nda Altın Portakal bilgilendirmesi

Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Ekim ayı 3’üncü toplantısı Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Yavuz Ali Sakarya başkanlığındaki toplantıda, yıllık çalışma programına temel olacak konular üzerinde duruldu. Az sayıda ama uygulanabilir etkinlikler üzerinde durulması kararı alındı. Proje önerilerinde kültür ve sanat varlıkları, doğal varlıkların korunması, kent kültürü ve kentçilik bilincinin kazandırılması, kent kimliği oluşturulması görüşüldü. Kültürel etkinliklerin çeşitliliğinin artırılmasının ve kent çapında yaygınlaştırılması, kentsel gelişimde tutarlı kültür politikaları oluşturulmasının önemi vurgulanarak, bu ilkeler doğrultusunda projeler hazırlanması, gerçekçi ve uygulanabilir projeler olması da görüşüldü. 56’ncı Altın Portakal Film Festivali hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

 

You May Also Like

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISINI YAPTI

KÜLTÜR VE SANAT GRUBU 2024 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’ndan Ortak Panel

KÜLTÜR VE SANAT GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI