Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’ndan Antalya Kent Müzesi açıklaması

Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, 20 yılı aşkın süredir kent gündeminde bulunan Antalya Kent Müzesi ile ilgili açıklama yaptı. “Antalya Kent Müzesi’ne Yönelik Basın Bildirisi” başlığını taşıyan açıklamada projenin bir an evvel tamamlanması talep edildi. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nun açıklaması şöyle:

 

ANTALYA KENT MÜZESİ’NE YÖNELİK BASIN BİLDİRİSİ

07.06.2022

 

“Ülkenin en büyük 5 kenti arasında yer alan ve nüfusu her yıl nerdeyse yüzde 5 oranında artan Antalya oylumunda bir kentin, üstelik her fırsatta kültür ve sanat başkenti olmaya aday olduğunu söyleyen, her alanda iddialı olan bir kentin kendine, büyüklüğüne, önemine yakışır oylumlu bir kent müzesinin bugüne kadar kotarılamamış olması mazur görülemez. Hele konu gündeme geldiğinden bu yana 20 yıldan fazla zaman geçtiği halde müzenin kurulamaması hoş bir durum değildir. Bunu Antalya gibi bir kente yakıştırmıyoruz.

Kent Müzesi için ayrılan alan, kentin merkezinde, kentin çekirdeği sayılan Kaleiçi’nin dibinde, Karaalioğlu Parkı’nı da içine alacak biçimde konumlanmış, kentin en değerli ve rantı en yüksek yeridir. Bunun değerinin herkesçe bilinmesi, alanın tek santimetrekaresinin bile israf edilmemesi gerekir.

Bu projenin Antalya’nın yüz akı projelerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Kent Müzesi’nin bir an evvel bitirilmesi ve yaşama geçirilmesi yönetimde kim olursa olsun bir onur vesilesidir.

Kent içinde kültür ve sanat yatırımlarının ötelenmesini, geri plana atılmasını istemiyoruz. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu olarak plansızlığa, proje değişikliklerine, ertelemelere, uzatmalara itirazımız var.

Kentin kültür ve sanat başkenti olmasına, Kent Müzesi’nin bir itici güç olacağına gönülden inanıyoruz. Yavaş kalınmasına, yatırımlar yapılırken kültür ve sanatın en son akla gelmesine, ötelenmesine itirazımız var.

1997 senesinden bu yana üzerinde çalışılan ve onaylanarak uygulamaya konan projeden vazgeçilmesine, ertelenmesine, içerik ve işlev değişikliğine, yüzde 60’ı tamamlanan projede zaman kaybına ve gecikmelere itirazımız var.

Antalya Kent Müzesi’nin bütünlüğünün bozulmasına, projenin askıya alınmasına, zaman kaybına, kent halkının cebinden harcanan paranın tek kuruşunun israf edilmesine itirazımız var.

Antalya Kent Müzesi, çağdaş bir kent müzesi formuna uygun yaşayan bir müze haline getirilebilirse, yeni bir ilgi merkezi oluşturacağı gün gibi açıktır. Ruhunun bozulmasına, projenin dışına çıkılmasına içerik ya da kapsamının değiştirilmesine itirazımız var.

Müze alanının yoğun biçimde yapılaştırılmaması, kentin diğer kesimlerinde olduğu gibi betona teslim edilmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bu yerel yöneticiler başta olmak üzere herkese düşen vatandaşlık görevidir. Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu üyeleri olarak işin takipçisi olacağız. Bilinmesini istiyoruz.

Daha önceki dönemlerde Kent Müzesi için verilen emek, hangi siyasal görüşten olursa olsun, sıfırlanmamalı, devamlılığa özen gösterilmeli, bir an önce uygun biçimde tamamlanmasına önem verilmelidir. Haşim İşcan’dan, Muhittin Böcek’e kadar emeğe ve kente hizmete saygı duyulmalıdır. Proje bir an evvel elbirliği ile bitirilmelidir. Talebimiz budur.

Alan içinde inşa edilen Vatan Kahve’nin bir an evvel kamu yararına değerlendirilerek işlevsel kılınması, kültür ve sanata hizmet edecek biçimde değerlendirilmesi talebinde bulunuyoruz.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi de bir an evvel planlandığı biçimde işlevsel kılınarak hizmete sokulmalıdır. Aynı yapı içinde Antalya mutfak kültürü de yaşama geçirilmeli, Evlilik Müzesi ve Nikâh Salonu daha görsel ve işlevsel kılınmalıdır.

Bir prestij projesi olarak iddialı biçimde uygulamaya konan Antalya Kent Müzesi projesinin plan ve işlev değişikliğine gidilmeden aynen uygulanmasını, ranta kurban edilmemesini kent yaşayanları ve sivil toplum temsilcileri olarak talep ediyoruz.

Antalya Kent Müzesi, partiler üstü bir anlayışla, kente hizmet anlamında ele alınıp değerlendirilmelidir. Siyasete kurban, kısır çekişmelere konu edilmemelidir. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Her dönemde müzeye yönelik gelişmelerin takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

Yerel yöneticiler açısından kente hizmeti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz.

Salt Antalya’nın değil, dünyanın en büyük, en geniş alana oturan Antalya Kent Müzesi gibi iddialı ifadeler korunmalı, gereği yapılmalıdır.

Projenin uygulama aşamasında, öncelikle kentin bugüne ve geleceğe dönük çıkarları göz önünde tutulmalıdır. Müze tamamlanıp kente, kent halkına emanet edilmelidir.

Proje devam ederken, her aşamada tasarruflu davranılmasını, ranta kurban edilmemesini, sürekli kamu yararı gözetilmesini önemsiyoruz.

Kaleiçi’nin ve Antalya Kent Müzesi’nin, Hıdırlık Kulesi’nin ve Atatürk Evi ve Müzesi’nin bütünleştirilmesi, birbirini desteklemesi düşünülmelidir.

Kent Müzesi alanında yer alan açık alanların, yeşil alanların, korunun, yeşil dokunun, içinde yer alan bitki ve hayvan varlığının aynen korunması, artırılması gereklidir. Çevrenin değiştirilmesine, alanın küçültülmesine, doğal çevrenin zarar görmesine kent halkı olarak rıza gösteremeyiz.

Sonuç olarak, Antalya Kent Müzesi, binlerce yıllık tarihi geçmişe dayalı kentin görsel arşivini oluşturacak, kalıcı olacak, kente yeni bir ruh kazandıracak, daha çekici ve anlamlı kılacak, kentin kimlik ve kişilik kazanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu proje, Antalya için gerçek anlamda bir prestij projesidir.

Herkese düşen görev, konuya siyasal yaklaşmadan bu projeyi bir an evvel yaşama geçirmek olmalıdır. Bu gururun bir parçası olmak, halen görevde olan Büyükşehir Belediyesi yönetimi için de onur ve övünç vesilesi olacaktır. Projeyi bir an evvel onaylandığı biçimde yaşama geçmiş görmek istiyoruz.

Projeye sahip çıkmak sivil inisiyatif dahil hepimize düşen görevdir. Antalya Kent Konseyi’nin de Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nun da misyonu, ana görevlerinden biri budur. Projenin bir an evvel uygun biçimde bitirilmesi samimi dileğimiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden beklentimizdir. Gelişmeleri izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Emek veren herkese saygılarımızı sunuyor, projenin bir an evvel tamamlanmasını içtenlikle bekliyoruz.”

Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu

 

 

You May Also Like

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISINI YAPTI

KÜLTÜR VE SANAT GRUBU 2024 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’ndan Ortak Panel

KÜLTÜR VE SANAT GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI