Yürütme Kurulu Kasım ayı toplantısı yapıldı

 

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 17 Kasım 2020 Salı günü Antalya Kent Konseyi önündeki açık alanda Başkan Semanur Kurt başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem maddeleri olarak, Depreme Disiplinlerarası Yaklaşım Değerlendirmesi, Geçmişten Günümüze Antalya Kent Konseyi Çalışmaları konuları görüşüldü.

Depreme Disiplinlerarası Yaklaşım Değerlendirmesi konusunda;

 • Depremlerin kadına yansıyan olumsuzluğu,
 • Zemin emniyeti – zemin güvenliği,
 • 2000 yılı öncesi yapılan binaların yapı stokları,
 • Arama – kurtarma çalışmalarındaki koordinasyon eksikliği,
 • Antalya için Afet-Risk Haritası,
 • Afete uyumlu bir toplum yaratma,
 • Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler,
 • Kent planlamasının önemi ile etüt-analiz-işbirliğinin gerekliliği,
 • Meslek etiği sorunu,
 • Mevcut yapıların bilim ışığında çözülmesi,
 • Kent Konseyi etik uygulamada ne yapmalı,
 • Genel olarak AFET çalışması başlatılması,
 • Akılcı – bilimci – sorgulayıcı – talep eden bir toplum alışkanlığı yaratılması,
 • Yönetimlerin ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalık, birlik ve beraberlik,
 • AFET programı oluşturulması

Konuları üyeler tarafından tartışılarak, AFET Komisyonu kurulmasına ve komisyonun çalışması doğrultusunda bir program yapılmasına karar alındı. Depreme Disiplinlerarası Yaklaşım Değerlendirmesi kapsamında alt başlıkların belirlenebilmesi için Recep Esengil, İbrahim Bakır, Tuncay Neyişçi, Güler Yılmaz Birol, Nihat Dipova, Ahmet Çiçek, Ebru Manavoğlu, Güray Doğan ve M. Ozan Uzkut’un katılımlarıyla “Afet Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar alındı.

Geçmişten Günümüze Antalya Kent Konseyi Çalışmaları konusunda; Kent Konseyi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan nelerin hayata geçtiği – nelerin hayata geçmediği konularının yeniden tasniflenerek paylaşılması ve nelerin yapılabileceği konusunun daha sonra değerlendirilmesi görüşüldü.

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi gündemdeki önemli konuları görüştü

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mayıs toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kent Konseyi Yürütme Kurulunda 3 sunum