Yürütme Kurulu Aralık ayı toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Aralık ayı toplantısını Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Semanur Kurt başkanlığında yapılan Yürütme Kurulu toplantısında görüşülen ve karara bağlanan konular şöyle:

Gündem maddeleri olarak; açılış, Web Sitesi Sunumu, Eğitim Çalışma Grubunun “Toroslarda Okuma-Yazma Projesi”, Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubunun “Modern Pazar Yeri” Raporu,  Eğitim Çalışma Grubunun “Gençlik 101 Yaşında Projesi” ve Dilek ve temenniler konuları görüşüldü.

Recep Esengil tarafından ek gündem maddesi olarak ‘Kültür Varlıklarının Korunmasına ilişki bir komisyon kurulması’ önerildi ve oybirliği ile gündeme eklenmesi kabul edildi.

‘Antalya Kent Konseyi Web Sitesi’ sunumu için sitenin tasarımını yapan Fikri Bir yetkilileri tarafından Web Sitesinin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtım sonucunda web sitesinde; Kent Konseyi üyelerinin alfabetik sıra ile yer alması, akademik unvanlar kaldırılması, üyelerin kısa özgeçmişinin yer alması, çalışma gruplarının kısa tanıtımı, Kurumsal içinde bulunan ‘Yayınlarımız’ bölümüne ayrı bir başlık olarak yer verilmesi, ‘Galeri’ isminin değiştirilmesi,  iletişim bölümüne harita eklenmesi, Kent Konseyinin tarihsel olarak tanıtımına yer verilerek  Antalya Kent Konseyi’nin Türkiye’deki ilk Kent Konseyi olduğu ve farklılığının vurgulanması önerileri  doğrultusunda Antalya Kent Konseyi web sitesinin düzenlenmesine kararı alındı.

Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Şanlı, “Okurum yazarım: Gözüm açılır!” sloganı ile “Toroslarda Okuma-Yazma Kursu” öneri projesi hakkında bilgi vererek, 21. yy Türkiye’sinde ülkenin gelişmişliği, bireylerin refah ve mutluluğu açısından “okur-yazarlık” ihtiyaçtan öte bir zorunluluk olduğunu, projenin iki ana hedefinin bulunduğunu;  birinci hedefinin  “Okur-Yazar Kurs Eğitmeni Sertifikası” alacak eğitmenlerin yetiştirilmesi ve ikinci hedefinin Antalya kırsal bölgelerinde herhangi bir nedenle okuma-yazma bilmeyenlerin kalmaması olduğunu, Projenin ilk adımı gerçekleştiğinde kentimizde “okur-yazarlık kurs eğitmeni” öğretmenlerin yetiştirilmiş olacağını, böylece her zaman yararlanılabilecek bir beşeri kaynak yaratılacağını, Projenin ikinci aşaması gerçekleştiğinde ise yalnızca bir azınlık kitlenin okur-yazarlığı sağlanmayacak, ayrıca bu kişilerin yetiştireceği gelecek nesiller açısından da ülke kalkınmasına destek olunacağını belirtti.

Eğitim Çalışma Grubunun “Toroslarda Okuma-Yazma Kursu” öneri projesi Yürütme Kurulunda görüşülerek, projenin kabul edilmesine ve Birinci aşamasının gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilmesine oybirliği ile karar alındı.

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu başkanı Sabri Kanatoğlu, pazaryerlerinin modern hale gelmesi, tüketicilerin üreticilerden kaliteli – taze gıda ürünlerini ve diğer ihtiyaçlarını temin etmesi ve buna bağlı olarak tüketici hak ve menfaatlerini korunmasının çalışma grubunun amacı olduğunu, pazaryerlerinin kurulmasına, denetlenmesine ilişkin usul ve esasların ‘Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’ ile düzenlenmiş olduğunu ve Yönetmeliğe göre pazar yerlerinde; pazarcı ve üretici satış yerleri, zabıta bürosu, çöp toplama yerleri, elektronik tartılar, hoparlör sistemi, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası ve tuvaletin bulunmasının zorunlu olduğunu, ancak kentimizdeki pazar yerlerinin çoğunun açık – toprak pazar yeri olarak faaliyet gösterdiğini, kapalı pazar yerlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, modern pazarların oluşturulmasının önündeki diğer bir engel ise etiketlerdeki fiyat aldatmacası olduğunu, etiket denetimlerinin yetkililerce düzenli olarak yapılması gerektiğini, modern pazar yerlerinin şeffaflığının sağlanması için satış yerinin uygun bir yerine elektronik tartı konulması gerektiğini, kayıt dışı pazarcılar nedeniyle tüketicinin gerçek üreticiden taze meyve ve sebze alamadığını, esnaf odasına kaydı olmayan pazarcıların satış yapmasına müsaade edilmemesi gerektiğini, aynı zamanda mevzuata aykırı pazar yerlerinin oluşumunun da engellenerek insan sağlığının korunması temiz ve sağlıklı gıdaların tüketilmesi ile mümkün olabileceğinden gıda denetimlerinin yeterli düzeyde yapılmasının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Rapora ilişkin olarak;

  • Raporda çözüm önerileri bulunması gerektiği, pazaryerlerinin 7 gün kullanılabilecek şekilde organize edilmesi, üretici-tüketicinin yüz yüze getirilmesinin önemli olduğu,
  • İlaç kalıntıları yönünden denetim yapılmasının önemli olduğu, genel yapı olarak üreticinin kayıtlı olmadan satış yapabildiği,
  • Sokak pazarlarının kaldırılması gerektiği,
  • Ana caddeler üzerinde gıdaların maruz kaldığı toksinler açısından pazar yerlerinin konumlandırılmasının değerlendirilmesinin önemli olduğu,
  • Hazır gıdaların sağlık açısından çok tehlikeli olduğu, kanser açısından hiçbir gıda denetiminin yapılamadığı, denetleme mekanizmamızın bulunmadığı, pazar yerlerinin ticari alana dönüşmüş durumda olduğu ve denetlenmesi gerektiği,
  • Pazar yerlerinin fiziki koşulları açısından; İmar planlarında yer verilmesi, üreticilerin belgelendirilmesi, pazarlarda yer tahsisinin belediyeler tarafından yapılması, tartıların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, modern pazarların teşvik edilmesi, kapalı pazar yerlerinin yaygınlaştırılması gerektiği üyeler tarafından önerildi.

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu’nun “Modern Pazaryeri” Raporu Yürütme Kurulunda görüşülerek, raporun öneriler doğrultusunda düzenlendikten sonra tekrar Yürütme Kuruluna sunulmasına ve daha sonra ilgili yerlere gönderilmesine karar alındı.

Kültür Varlıklarının Korunması Komisyonu kurulmasıyla ilgili ek gündem maddesine ilişkin olarak Recep Esengil, Antalya genelinde kültür varlıklarının tespiti, tescili ve kayıt altına alınması ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığı, bu nedenle Kültür Varlıklarının Korunmasına ilişkin bir komisyon kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Başkan Semanur KURT,  Kültür Varlıklarının Korunması Komisyonu kurulması ve Recep Esengil’in yetkilendirilmesini Yürütme Kuruluna sundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Şanlı, “Gençlik 101 Yaşında Projesi”nin 2020 Mayıs ayı içinde 5 günlük bir program kapsamında gerçekleştirilmesi planlandığını, 15-18 yaş aralığındaki Antalya’nın merkez ve ilçelerinde yaşayan yerli ve yabancı uyruklu gençlerin katılımının hedeflendiğini, gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunarak eğlenceli bedensel ve kültürel aktiviteleri eğitim odaklı gerçekleştirmenin amaçlandığını belirtti.

Eğitim Çalışma Grubu’nun “Gençlik 101 Yaşında Projesi” Yürütme Kurulunda görüşülerek, proje içeriğinin zenginleştirilmesi şartı ile oybirliği ile kabul edildi.

Başkan Semanur Kurt, Kent Konseyi adına yapılan kurum ziyaretlerinin, ziyaret öncesinde Kent Konseyinin bilgilendirilmesi dâhilinde yapılması gerektiğini ifade etti.

 

 

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi gündemdeki önemli konuları görüştü

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mayıs toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kent Konseyi Yürütme Kurulunda 3 sunum