Yürütme Kurulu, Kent Konseyinin Seçime Yönelik Önerilerini Görüştü

(26/04/2023)

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Nisan ayı toplantısında Yaşlılığa Hazırlık Programı (YAHA)  ile Yaklaşan Genel Seçim Nedeniyle Kent Konseyinin seçim programlarına alınması İçin önerileri konularını ele aldı.

Yaşlılığa Hazırlık Programı (YAHA)

Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Tufan, Yaşlılığa Hazırlık Programının; Yaşlılık sorununun baskısını hissedenlere yaşlılık hakkında kişiyle birlikte kişiye özel yaşlılık planı hazırlanması olduğunu, bu programın hukuk, ekonomi beslenme gibi birçok eğitimi kapsadığını, amacın güvenli yaşlanmayı sağlamak ve problem başlamadan bunun değiştirilebileceğini eğitimlerle anlatmak olduğunu,   YaHa’nın yaşlanan Antalya’nın bir projesi olduğunu,  programın hayata geçirilmesi için gerekli adımların ilkinin Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Kent Konseyi eşgüdümünde, Antalya Valiliği işbirliğine sunulması olduğu bilgilerini verdi.

Taze El Projesi hakkında da bilgiler sunan İsmail Tufan; 6 Şubat depreminden edinilen tecrübelerle oluşturulan ve gönüllülük esasına dayanan, 60 yaş üzeri bireyler ve üniversite öğrencileri AFAD yetkilileri tarafından eğitim alarak doğal ve beşeri afetlere hazırlıklı, bilinçli ve kazandırılan yeterlilikleri kapsamında toplumsal desteğin profesyonelleştirildiği gönüllü bir ekip olduğunu, bu ekip sayesinde afet ve kriz durumlarına toplumsal bir destek nitelikli hale getirilmiş olacağını belirtti.

Yürütme Kurulu, Yaşlılığa Hazırlık Programını (YAHA) oybirliğiyle kabul etti.

Kent Konseyinden Seçim Önerileri

Yürütme Kurulu üyeleri, yaklaşan genel seçim nedeniyle seçim programlarına alınması için önerilerini ayrı ayrı dile getirdi.  Kent Konseyinin seçim programlarına alınması için önerilerin bir rapor halinde sunulmasına karar alındı.

You May Also Like

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA”

“İLKESEL VE ETİK DEĞERLER”           

YÜRÜTME KURULU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Akdeniz Üniversitesinde Toplandı