İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda İmar Kanunu değişikliği tartışıldı

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında toplandı. İmar Kanunu değişiklikleri ile Elazığ depremi ve Antalya’da yapılması gerekenler görüşüldü. Toplantıda ele alınan diğer konular ise şunlar:

  •  Antalya kenti ölçeğinde güncel kanun değişikliklerinin mekansal etkileri ve alınacak önlemler,
  • Antalya Kentinde ‘Kentsel Dönüşümün’ tartışmaya açılması ve kentin binasal ve zemin bakımından envanter çalışmasının yapılmasının gerekliliği,
  • 24 Ocak 2020’de 6.8 şiddetindeki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen depremden dolayı Kentimizde de önlemlerin alınması gerektiği, sağlam-sağlıklı yaşanabilir yerleşimler için deprem politikasının oluşturulması, bütüncül şehircilik bilimi dahilinde sakınım planlaması ve afet yönetim planının hazırlanması, bu çalışmalarla risklerin ve kayıpların azaltılmasının mümkün olacağı konuları görüşülerek değerlendirildi.

You May Also Like

İmar ve Planlama Çalışma Grubu Kasım ayı toplantısı yapıldı

İmar ve Planlama Çalışma Grubu, kentsel afet politikalarını görüştü

Antalya Kent Konseyi’nden ‘Park alanı ticari kullanıma açılmasın’ uyarısı

Balbey raporu