İmar ve Planlama Çalışma Grubu Şubat toplantısı yapıldı

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında toplandı. Antalya Ulaşım Çalıştayı ile Antalya ulaşım sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin konularının görüşüldüğü toplantıda şu konular görüşüldü:

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Ulaşım Çalıştayı ile çalıştayda belirtilen sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
  • Antalya’da toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, bisiklet ve yaya yollarının iyileştirilmesi, doğru planlanması, sürekliliğin sağlanması ve teşvik edilmesi, otomobil kullanımının sınırlandırılması ve iyi planlanması gerekliliği üzerinde duruldu.
  • Acil olarak Antalya Ulaşım strateji ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekliliği, yürütme ve denetim eksikliklerini giderici çalışmalar yapılması gerektiği konuları üzerinde görüş birliğine varıldı.

You May Also Like

İmar ve Planlama Çalışma Grubu Kasım ayı toplantısı yapıldı

İmar ve Planlama Çalışma Grubu, kentsel afet politikalarını görüştü

Antalya Kent Konseyi’nden ‘Park alanı ticari kullanıma açılmasın’ uyarısı

Balbey raporu