İmar ve Planlama Çalışma Grubu Mayıs ayı toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu toplantısı şehir plancısı Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya İmar ve Planlama Çalışma Grubu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Toplantıda geçmişten günümüze devam eden projeler ve belediyelerin yeni dönem imar ve planlama konuları üzerinde görüş ve düşünceler paylaşıldı. Kentsel dönüşüm, ulaşım, yeşil alan projeleri, akıllı kent uygulamaları, Kent Müzesi Projesi, Konyaaltı Sahil Projesi’nin günümüzdeki durumu ve birçok konu başlığı belirlendi. Bu konuların ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımlarıyla, gerek görülürse farklı çalışma gruplarıyla kapsamlı bir şekilde görüşülmesi ve görüş oluşturulmasına karar verildi.

 

You May Also Like

İmar ve Planlama Çalışma Grubu ‘Antalya’nın Kentsel Riskleri’ gündemiyle toplandı

İmar ve Planlama Çalışma Grubu çalışma programını görüştü

İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nun yeni başkanı Haşim Dikencik seçildi

İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda Kırcami konulu sunum