İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nun gündemi Lara Kumul Ormanı

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Haziran ayı toplantısını Lara Kumul Ormanı gündemiyle gerçekleştirdi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Haşim Dikencik moderatörlüğünde yapılan toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ile çalışma grubu üyeleri katıldı. Lara Kumul Ormanı ile ilgili planlama süreci ve Antalya Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Haşim Dikencik ve Başkan Yardımcısı İbrahim Bakır tarafından katılımcılara bilgi verildi.

PLAN YAPMA YETKİSİ BAKANLIKTA

Antalya Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, Lara Kumulları alanıyla ilgili planlama yetkisinin Büyükşehir Belediyesi’nde olmadığını, bu yetkinin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda olduğunu vurguladı. Söz konusu alanın plansız olduğu kaydedilirken, şu anda Lara Kumul Ormanı’nın sahil kesiminde otel, günübirlik tesis, otopark ve yol gibi fonksiyonların bulunduğu bir plan çalışmasının olduğu konusunda da bilgilendirme yapıldı.

KOMİSYON YENİ RAPOR HAZIRLAYACAK

Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Lara Kumul Ormanı’na yaptığı inceleme gezisinin ardından Yürütme Kurulu üyeleri Tuncay Neyişçi, İbrahim Bakır ve Nihat Dipova’dan oluşan komisyonun hazırladığı 22.09.2021 tarihli ‘Lara Kumul Ormanı Alanının Koruma Statüsünün Değiştirilmesi Talebine Yönelik Rapor’ toplantıda görüşüldü. Lara Kumul Ormanı için 05.01.2022 tarihinde oluşturulan komisyonun toplanarak yeni gelişmeleri de içeren bir rapor hazırlayıp İmar ve Planlama Çalışma Grubu’na sunulmasına karar verildi. Alanın doğal haliyle korunması için kamuoyu oluşturularak Lara Kumul Ormanı’nda geniş katılımlı basın açıklaması yapılması da önerildi.

 

You May Also Like

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

“Cumhuriyetin 100. Yılında Antalya’da Planlama ve İmarlaşma Süreci” İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda Görüşüldü

‘Deprem ve depremsellik’ İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda görüşüldü