Kent Konseyi’nden yüzme havuzlarıyla ilgili kritik uyarı

Yüzme havuzlarının temizliği ve denetimiyle ilgili rapor hazırlayan Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, birçok hastalığın bulaşma riski bulunduğunu ve gerekli denetimin yapılmadığına işaret ederek, yasal düzenleme ve yeni uygulamalar için önerilerde bulundu.

 Yaz mevsiminin başlamasıyla Antalya’da site ve otellerin yüzme havuzlarının temizlik ve denetim sorunu yeniden gündeme geldi. Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, Haziran ayı toplantısında konunun uzmanlarıyla yüzme havuzlarının temizlik ve denetim sorununu görüştü. Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Ozan Uzkut moderatörlüğündeki toplantının ardından “Havuzların temizliği ve denetimi” konulu bir rapor hazırlandı.

‘BİRÇOK HASTALIK BULAŞABİLİYOR’

Yüzme havuzlarından bulaşabilecek hastalıklara dikkat çekilen raporda, “Havuzdan geçebilecek lejyonella, el ayak hastalığı, sarılık, viral ve bakteriyel hastalıklar, bazı mantar hastalıkları gibi birçok hastalığı düşününce havuz denetimlerinde durumun ciddiliği çok daha önem kazanmaktadır. Havuzlar hizmet ettiği alana göre otel ve site/konut havuzları olarak ikiye ayrılmaktadır. Otel havuzları; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ‘Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Ticari amaçlı olarak kullanılmayan havuzlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldığı için site/konut havuzları denetimi Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda değildir. Belediyelerin ise havuzların denetlenmesi hususunda hiçbir yetki ve sorumlulukları bulunmamaktadır” denildi.

‘DENETİM İÇİN İMKANLAR KISITLI’

Denetim eksikliğine vurgu yapılan raporda, şu görüşlere yer verildi: “Site ve konut havuzları ise hiçbir kurum tarafından denetlenmemektedir. Site havuzları ile ilgili bütün sorumluluk site yönetimine verilmiştir. Havuzda oluşabilecek bir hastalıktan direkt site yönetimi sorumlu tutulup cezalandırılabilmektedir. Bu nedenle site yönetimleri havuzların temizliği için belirli aralıklarda numune aldırıp havuz analizi yaptırmak zorundadır. Türkiye’deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya’da bulunmaktadır. Türkiye genelindeki otel ve tatil köyündeki havuzların yarısı Antalya’dadır. Sağlık açısından otel havuzlarının denetimi büyük önem taşımaktadır. Antalya’daki havuz denetimler, Sağlık Müdürlüğünün imkânları dâhilinde yapılmaktadır. Sağlık Müdürlüğü; ölçüm ve denetim elemanı ihtiyacı, laboratuvar şartları, bina kapasitesinin yetmemesi gibi birçok ölçümün aynı laboratuvarda yapılması nedeniyle istenen sıklıkta denetim yapamamakta. Alınan numunenin kısa zamanda laboratuvara yetiştirilmesinde işletmelerin sorumlu olması, işletmeler açısından sıkıntılara neden olmakta, yeni koordinasyon ile alınan numunelerin laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır.”

‘BU İMKANLARLA ÇÖZÜM ÇOK ZOR’

Bu imkanlarla denetim ve sorunların çözümünün çok zor göründüğünün kaydedildiği raporda, “Sağlığımız için etkin bir denetim yapılması önem arz etmektedir. Antalya için Sağlık Müdürlüğü tarafından akredite edilen ve denetlenen laboratuvarlarda bu ölçümün yapılmasına bir protokol çerçevesinde izin verilmesi değerlendirilmeli. Mevzuat gereği havuzların temizliği klor ile yapılmakta ve denetimlerde klor seviyesine bakılmakta. Başka ülkelerde havuz temizliği, klorun yanında ultraviyole ışınları ve ozonlama ile de sağlanmakta. Klorun, sıcak havalarda solunum yoluyla vücudumuza girip bizi hasta etme riski var” denildi.

‘HASTALIKLAR YAYILMADAN ÇÖZÜLMELİ’

Raporda şu öneriler yer aldı: “Havuzların temizliğinde klor kullanımı yanında, ultraviyole ışınları ve ozonlama tekniklerinin kullanımı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Site havuzlarının kontrolü ve denetimi için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Antalya’da bulunan bütün havuzların etkin denetimi için yeni bir uygulama geliştirilmelidir. İklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesine karşı, havuz yapımında belediyeler tarafından kriterler getirmelidir. Pandemiden çıktığımız ve yeni hastalıkların olası artışının olabileceği göz önüne alındığında bu sorunun hastalıklar yayılmadan çözülmesi gerekmektedir.”

Sağlık Çalışma Grubu’nun raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

SAĞLIK- HAVUZLARIN DENETİMİ

You May Also Like

SAĞLIK GRUBU EKİM AYINDA DİVAN SEÇİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SAĞLIK GRUBU HAZİRAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Kent Konseyi’nden hayvan mezarlığı raporu

Sağlık Çalışma Grubu maymun çiçeği hastalığı ve hayvan mezarlığını görüştü